Disclaimer

Kenmerk Educatief en de Nationale Hoorstichting, hierna de rechthebbenden, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere toestemming van de rechthebbenden de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

© Copyright 2015 Kenmerk Educatief/Nationale Hoorstichting