Doel van de Hoortoren

Oren zijn wonderen van techniek. Terwijl goed horen voor de meeste kinderen heel vanzelfsprekend is. En gelukkig maar. Toch is het goed dat kinderen zich bewust worden van het belang van een goed gehoor. Het lespakket is met dat doel ontwikkeld. Door de informatie, maar vooral ook door de opdrachten en spelletjes, leren kinderen hoe belangrijk en fijn het is om goed te horen.

Zacht voor je oren

Gehoorschade bij kinderen en jongeren is een toenemend probleem. Kinderen en jongeren worden veel aan hard geluid blootgesteld, bijv. tijdens (school)feestjes en door het luisteren naar muziek op een mp3-speler of smartphone. Het is van belang om al op jonge leeftijd te leren wat de risico’s zijn van harde muziek en hoe je gehoorschade kunt voorkomen. De HoorToren maakt kinderen bewust van het belang van een goed gehoor en het risico op gehoorschade. Ook leert de HoorToren dat een goed gehoor niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Kinderen leren hierdoor rekening te houden met kinderen die niet zo goed of misschien wel helemaal niet kunnen horen.

De HoorToren is bestemd voor leerlingen van alle groepen van het basisonderwijs.

De doelen zijn:

 • De leerlingen worden zich bewust van hun oren als zintuigen en begrijpen en ervaren waarom het gehoor zo belangrijk is.
 • De leerlingen ervaren hoe het gehoor werkt.
 • De leerlingen ervaren plezier in het luisteren.
 • De leerlingen leren wat de oorzaken en gevolgen zijn van een gehoorbeschadiging.
 • De leerlingen worden zich bewust van geluiden en kunnen geluiden in woorden uitdrukken.

De specifieke doelen voor de groep 5 t/m 8 zijn:

 • De leerlingen leren hoe het gehoor werkt.
 • De leerlingen leren wat geluid is.
 • De leerlingen begrijpen dat je zuinig moet zijn op je oren. Ze leren hoe je je kunt beschermen tegen geluidsoverlast.

In de hogere groepen wordt ook aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • De leerlingen leren hoe het gehoor bij bepaalde diersoorten werkt.
 • De leerlingen leren hoe de klanken van instrumenten tot stand komen en hoe zij deze klanken kunnen beïnvloeden.
 • De leerlingen leren hoe er in de huidige techniek gebruikgemaakt wordt van geluid.
 • De leerlingen leren hoe dove mensen met elkaar communiceren.
 • De leerlingen leren over de werking van gehoorapparaten.

De doelstellingen van de HoorToren sluiten aan op een aantal kerndoelen van het basisonderwijs. Dit zijn kerndoelen op het gebied van mondeling taalonderwijs, schriftelijke taalonderwijs, oriëntatie op jezelf en de wereld (mens en samenleving) en kunstzinnige oriëntatie. De HoorToren sluit ook aan bij het SLO Leerplankader Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl 0 -24 jaar (kijk hier voor meer informatie) en de Gezonde School-aanpak (kijk hier voor meer informatie).

De HoorToren is opgenomen in de i-database van het RIVM Centrum Gezond Leven, en erkend als ‘goed onderbouwde’ interventie. Door gebruik van de HoorToren komen scholen in aanmerking voor het themacertificaat ‘Fysieke Veiligheid’ van het vignet Gezonde School. Kijk voor meer informatie op www.gezondeschool.nl.

Inhoud

Met het materiaal uit de HoorToren gaan kinderen klassikaal, alleen of in groepjes creatief met het onderwerp aan de slag. Door het interactieve karakter van het lespakket dringt de informatie over en het belang van het gehoor nog beter tot de leerlingen door. U kunt het gebruik van het materiaal over verschillende lessen verdelen. De leerlingen kunnen ook buiten schooltijd met het onderwerp aan de slag, zodat ook de ouders bij het onderwerp betrokken worden. De HoorToren leent zich uitstekend voor een (schoolbreed) project over het gehoor.

 • Groep 1 en 2: vertelposter Wat hoor je in huis? Door te klikken op alles wat in en rond huis te zien is, horen leerlingen de bijbehorende geluiden. Met docentenhandleiding voor lessuggesties en extra werkbladen.
 • Groep 3 en 4: vertelposter Een dagje naar het strand. Door te klikken op alles wat er op het strand, in de zee en in de lucht te zien is, horen leerlingen de bijbehorende geluiden. Met docentenhandleiding voor lessuggesties en extra werkbladen.
 • Groep 5 en 6: acht opdrachtkaarten en een toets om de kennis te testen. De toets bevat zowel meerkeuze- als open vragen. Het is de bedoeling dat de leerkracht controleert of de leerlingen de toets goed hebben gemaakt. De leerkracht krijgt een e-mailbericht nadat een leerling de toets heeft afgerond. In de bijbehorende docentenhandleiding staan toelichtingen op de opdrachtkaarten, lessuggesties en werkbladen.
 • Groep 7 en 8: negen opdrachtkaarten en een toets om de kennis te testen. De toets bevat zowel meerkeuze- als open vragen. Het is de bedoeling dat de leerkracht controleert of de leerlingen de toets goed hebben gemaakt. De leerkracht krijgt een e-mailbericht nadat een leerling de toets heeft afgerond. In de bijbehorende docentenhandleiding staan toelichtingen op de opdrachtkaarten, lessuggesties en werkbladen.
 • De film Disco-oor kan heel goed als start van de les voor groep 5/6 en voor groep 7/8 dienen.
 • De poster Hoe werkt het gehoor? voor groep 5 t/m 8 laat zien hoe de binnenkant van het oor eruit ziet.
 • Met de decibelmeter kunnen kinderen geluiden meten.
 • De CD Van schaterlach tot hondengeblaf is te gebruiken bij de beschreven hoorspelen.
 • Met de Kinderhoortest kunnen leerlingen hun gehoor testen.

Nationale Hoorstichting

De HoorToren werd ontwikkeld in opdracht van de Nationale Hoorstichting: www.hoorstichting.nl. Voor dit project ontving de Nationale Hoorstichting subsidie van de Stichting Loterijacties Volksgezondheid en een donatie van de Stichting Hoortoestellenbranche.

Relevante websites

Voor meer informatie over de onderwerpen gehoor, gehoorschade, en slechthorendheid kunt u de volgende sites raadplegen:

Kenmerk-materialen bestellen

De HoorToren is opgenomen in de Kenmerk-reeks van Kenmerk Educatief. U kunt de doos met HoorToren-materialen inclusief decibelmeter bestellen via www.kenmerk.nl.