Les 1: Vertelposter

Tijdsduur: 30 minuten 

Benodigdheden: - 

In deze les wordt de poster besproken met de leerlingen. Wat zie je? Welke geluiden zie je? Vervolgens ga je met de leerlingen aan de slag met het maken van een geluidenverhaal.   

 

Handleiding les 1

Vertelposter