Privacy

De persoonsgegevens die u via onze website www.hoortoren.nl aan ons verstrekt, door lesmaterialen te bestellen of de nieuwsbrief aan te vragen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

Het opslaan van uw gegevens heeft voor u het voordeel dat wij u bijvoorbeeld meteen nieuw lesmateriaal kunnen aanbieden, gebaseerd op uw eigen schoolgegevens. Ook kunnen we bijhouden of u eerder materialen besteld heeft, zodat u sneller en gemakkelijker op de hoogte gehouden kunt worden.

Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.