Les 1: Vertelposter

Tijdsduur: 30 minuten 

Benodigdheden: - 

In deze les wordt de poster "Wat hoor je in huis?" besproken met de leerlingen. Wat zie je? Welke geluiden zie je? Vervolgens ga je met de leerlingen aan de slag met het maken van een geluidenverhaal.  

Handleiding les 1

Vertelposter

Geluiden bij vertelposter