Groep 1 & 2

Welkom bij de HoorToren voor groep 1 & 2

Met het beschikbare materiaal gaan leerlingen klassikaal, alleen of in groepjes creatief met het gehoor aan de slag. Door het interactieve karakter van het lespakket wordt de informatie actiever verwerkt en kunnen leerlingen deze beter onthouden. Je kunt het gebruik van het materiaal over verschillende lessen verdelen. De leerlingen kunnen ook buiten schooltijd met het onderwerp aan de slag, zodat ook de ouders bij het onderwerp betrokken worden. De HoorToren leent zich uitstekend voor een schoolbreed project over het gehoor. 

De HoorToren bestaat voor groep 1 en 2 uit: 

  • een introductieles 
  • 5 inhoudelijke lessen  
  • 4 werkbladen 

Meer informatie over het gebruik en de doelen van de lessen vind je onder de knop Uitleg Docent.
De handleiding over specifieke lessen vind je bij de lessen zelf.