Uitleg Docent

Doelen van het lesmateriaal 

  • De leerlingen worden zich bewust van hun oren als zintuigen. 
  • De leerlingen ervaren hoe het gehoor werkt. 
  • De leerlingen begrijpen en ervaren waarom het gehoor zo belangrijk is. 
  • De leerlingen luisteren bewust naar geluiden, kunnen geluiden herkennen en zelf geluiden maken en nabootsen. 
  • De leerlingen kunnen deze geluiden in woorden uitdrukken en ordenen naar volume. 
  • De leerlingen leren wat de oorzaken en gevolgen zijn van een gehoorbeschadiging. 

Aansluiting HoorToren 

De HoorToren sluit aan op de volgende SLO kerndoelen van het basisonderwijs: 

  • Kerndoelen Nederlands – Mondeling taalonderwijs 
  • Kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld – Mens en samenleving 
  • Kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie 

Daarnaast sluit het lespakket aan bij de Gezonde School werkwijze (Effectief werken aan gehoor in het primair onderwijs | Gezonde School).  

Tijdsduur 

De HoorToren voor groep 1 en 2 bestaat uit een introductieles, 5 lessen en 4 werkbladen. Elke les duurt ongeveer 30 minuten, afhankelijk van de gekozen en hoeveelheid spelletjes. De voorbereidingstijd per les is 10-15 minuten. Dit betreft het doornemen van de opdracht en het printen van de werkbladen/opdrachtkaarten en klaarzetten van materialen. 

Toepassing en gebruik 

Je kunt, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare tijd, dit project op verschillende manieren in de klas behandelen. Aan te raden is om het project te verdelen over meerdere momenten binnen een of twee weken, bijvoorbeeld in de vorm van een thema dat gedurende een langere periode in de groep centraal staat. Het is zeker ook mogelijk het project ieder jaar terug te laten komen. 

Elke les bestaat uit een kringgesprek en spelletjes die de inhoud verduidelijken. Als docent kan je een keuze maken uit de spelletjes, er worden meerdere opties aangeboden. De tijdsduur van een les of werkblad is daarom afhankelijk van de gekozen en hoeveelheid spelletjes. 

Het wordt aangeraden om de lessen op volgorde uit te voeren, omdat de lessen inhoudelijk op elkaar aansluiten.  

Na de 5 lessen zijn er enkele werkbladen. Deze lessen bestaan uit praktische opdrachten. De werkbladen zijn goed te combineren met andere lessen, bijvoorbeeld een muziekles.  

Materiaal 

De HoorToren bestaat uit deze website. Al het benodigde lesmateriaal is op deze website te vinden en te downloaden. Ook zijn standaard knutselmaterialen (lijm, schaar, kleurpotloden) af en toe nodig. Bij ieder werkblad staan deze benodigdheden apart vermeld. 

Aanvullende informatie 

Voor meer nuttige informatie over de onderwerpen gehoor, oren, slecht horen en dergelijke, kan je onder andere de volgende sites raadplegen: 

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met VeiligheidNL: info@veiligheid.nl