Home

hoortoren-doos-2Welkom bij de Hoortoren!

De HoorToren is een schoolbreed lesprogramma over het gehoor, geluid en gehoorschade. Het programma is gedifferentieerd naar vier niveaus.

Wat is de Hoortoren?

De HoorToren is een interactief lespakket over het gehoor voor de hele basisschool. Leerlingen leren over de werking van geluid en het gehoor, het belang van een goed gehoor, de oorzaken en gevolgen van gehoorschade en hoe zij zelf hun gehoor kunnen beschermen.

Deze site is gebaseerd op het lespakket HoorToren dat in opdracht van de Nationale Hoorstichting ontwikkeld is. De site en de daarop geplaatste materialen mogen vrij gebruikt worden in de klas. Leerlingen kunnen zelfstandig met de materialen aan de slag. Begeleiding van de leerkracht is voor het leereffect aan te bevelen.

De HoorToren is opgenomen in de i-database van het RIVM Centrum Gezond Leven, en erkend als ‘goed onderbouwde’ interventie. Door gebruik van de HoorToren komen scholen in aanmerking voor het themacertificaat ‘Fysieke Veiligheid’ van het vignet Gezonde School. Kijk voor meer informatie op www.gezondeschool.nl.